Divorturi
Biroul nostru de mediere poate facilita solutionarea de dispute de familie dupa cum urmeaza:

 1. Continuarea sau desfacerea casatoriei;
 2. Numele de familie pe care partile il vor purta dupa divort;
 3. Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti in urma divortului sau doar de catre unul dintre parinti daca acestia hotarasc in acest sens;
 4. Stabilirea locuintei minorului dupa divort;
 5. Modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parinti si fiecare dintre minori;
 6. Contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatirea profesionala a minorului;
 7. Partajul bunurilor comune


Avantajele solutionarii prin mediere a separarii dintre soti in raport cu instanta de judecata sunt:

 • - Timp scurt de desfacere a casatoriei( maximum 35 zile);
 • - Costuri reduse cu 50% fata de procedura de divort prin instanta de judecata;
 • - Acord mediat, reciproc acceptabil pentru soti;
 • - Pastrarea relatiilor cordiale intre parti;
 • - Confidentialitatea motivelor de separare dintre soti;
 • - Procedura comoda flexibila, informala (fara martori, nervi, stres, fara termene de judecata);
 • - Un cadru de discutie civilizat.


Acte necesare pentru deschiderea dosarului de divort:

- Actul de identitate a persoanei care solicita invitatia la mediere ( in copie);

- Certificatul de casatorie (in copie);

- Certificatul de nastere al copiilor minori ( in copie) ;

- Daca exista bunuri comune de impartit:

- Actul de proprietate al imobilelor proprietate comuna (in copie);

- Actele de proprietate al bunurilor mobile comune (in copie);

- Numele, prenumele si adresa de domiciliu a sotului invitat la mediere.DIVORTUL PRIN MEDIATOR:

Incepand cu 01.08.2013, potrivit art.2, alin1, indice 2 coroborat cu art.60 indice 1, litera b din legea nr. 192/2006, privind medierea cu modificarile ulterioare, reclamantul care doreste desfacerea casatoriei are obligatia sub sanctiunea anularii cererii de chemare in judecata sa faca dovada in fata instantei ca a participat la sedinta de informare privind medierea.

Oricare dintre soti poate sa adreseze o invitatie la mediere ,avand ca obiect divort si cereri accesorii, catre celalalt sot.

In momentul semnarii contractului de pregatire a medierii sotul care solicita medierea primeste pe loc de la mediator un certificat de informare cu privire la avantajele medierii pentru a –l depune la instanta daca dosarul se afla deja pe rol.

La solicitarea unuia dintre soti, mediatorul va adresa celuilalt sot , o invitatie in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei adresate de catre mediator, ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

Mediatorul are obligatia sa constate daca sotii mai pot sa continue castoria, iar in caz contrar sa depuna toate diligentele ca partile sa ajunga la o intelegere privind desfacerea casatoriei, pastrarea numelui, custodia copiilor si impartirea bunurilor comune.

In situatia in care mediatorul constata ca partile nu ar putea sa ajuga la o intelegere pe calea medierii, va elibera sotilor cate un exemplar dupa procesul verbal de informare cu privire la mediere.

Procesul verbal de informare eliberat de mediator se va depune de reclamant la dosarul instantei de judecata pe rolul careia se va introduce cererea de desfacere a casatoriei.

Daca dosarul de divort se afla deja pe rolul instantei de judecata, mediatorul are obligatia legala sa depuna la instanta de judecata investita ,un exemplar dupa procesul verbal de informare a partilor cu privire la avantajele medierii sau un eventual acord de mediere.

Daca sotii accepta semnarea contractului de mediere se stabileste o data de comun acord pentru inceperea sedintelor de mediere.

Contractul de mediere incheiat suspenda procesul aflat pe rolul instantei de judecata maxim 90 de zile.

Potrivit art.64 , din Legea 192/2006 privind medierea, cu modificarile ulterioare, partile asistate de mediator vor putea clarifica aspecte privitoare la:

- Desfacerea casatoriei si pastrarea numelui sau revenirea la numele anterior;

- Partajul de bunuri comune (daca este cazul)

- Planul parental (custodia minorului; stabilirea domiciliului minorului; programul de vizita; contributia parintilor la intretinerea minorului, etc).

- Orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

In situatia ajungerii la o intelegere cu privire la toate aspectele de mai sus sotii vor semna un acord de mediere.

Acordul de mediere are valoare de contract intre parti .

Intelegerea incheiata la mediator de catre soti cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de catre parti la instanta competenta sa pronunte divortul in vederea verificarii consimtamantului sotilor.

Sotii se vor prezenta la instanta personal si asistati dupa caz de avocati.

Instanta se va pronunta de urgenta in camera de consiliu, prin emiterea unei hotarari de expedient care va include prevederile acordului de mediere .

Hotararea instantei privind validarea acordului de mediere constituie titlu executoriu.

Potrivit art. 87, alin.5 indice 1 din Regulamentul instanelor de judecata, serviciul de registratură a judecatoriei competente primeşte şi înregistrează contractele de mediere şi respectiv acordurile de mediere şi ia măsuri pentru a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendării, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.

Potrivit art.100 din Regulamentul instantelor de judecata pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzei în care a intervenit un acord de mediere.

Potrivit art 914 din Noul Cod de Procedura Civila , instanta competenta sa pronunte divortul este :

- judecatoria din circumscriptia celei din urma locuinta comuna a sotilor;

- judecatoria din circumscriptia locuintei paratului, daca sotii nu au avut o locuinta comuna, sau daca nici unul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna;

- judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul , cand paratul nu are locuinta in tara si instantele sunt competente international;

- cand sotii nu au locuinta in tara, cu acordul comun, este competenta orice judecatorie din Romania,

- cand partile nu au locuinta in tara si cand nu au cazut la un acord, este competenta Judecatoria sector 5 Bucuresti.


CUSTODIA MINORULUI (PLANUL PARENTAL PRIN MEDIATOR

Potrivit art. 397 din Noul Cod Civil, dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel.

Potrivit art.401, din Noul Cod Civil, parintele separat de copilul lui are drepturi de a avea legaturi personale cu acesta.

Potrivit art.64, alin.1, litera c, d, e, f din Legea nr. 192/2006, privind medierea, cu modificarile ulterioare, parintii pot incheia la mediator un acord de mediere, denumit plan parental, cu privire la modalitatile in care vor contribui la exercitiul drepturilor parintesti si la educatia minorului, dupa divort.

Mediatorul are rolul de a veghea ca planul parental, semnat de parti, sa nu contravina interesului superior al minorului si va incuraja parintii sa se concentreze in primul rand asupra nevoilor acestuia, astfel incat divortul sa nu impieteze asupra cresterii si dezvoltarii copilului.

Planul parental trebuie sa contina minim aspecte privitoare la:

1.Incredintarea minorului;

2.Domiciliul minorului;

3.Program de vizitare a minorului;

4.Ingrijiri medicale;

5.Reguli in educarea minorului;

6.Vacantele minorului;

7.Decizii cu privire la problemele cu care se confrunta minorul;

8.Suportarea cheltuielilor privind intretinerea minorului ;

9.Reguli de mentinere a contactului cand copilul se afla la celalalt parinte;

10.Mentinerea legaturilor cu membrii familiei extinse(bunici, matusi, veri, etc)

Planul parental semnat de parinti se inainteaza instantei de judecata competente pentru desfacerea casatoriei, care va verifica daca intelegerea este in interesul superior al copilului si va hotari de urgenta in camera de consiliu, prin emiterea unei hotarari de expedient avand ca text continutul acordului de mediere, integral sau partial in functie de legalitatea sa.

Hotararea de expedient este executorie de la data pronuntarii.

Nerespectarea hotararii de expedient , care are la baza acordul de mediere este sanctionata de Codul Penal si in functie de gravitatea faptei se pedepseste cu amenda penala sau cu inchisoarea.


PARTAJUL PRIN MEDIATOR:

Daca sotii divortati opteaza pentru un partaj a bunurilor comune prin mediator, inainte de introducerea unei cereri de chemare in judecata avand acelasi obiect , partile interesate beneficieaza de o reducere la taxa judiciara de timbru de 1,5% din valoarea bunurilor partajabile, in loc de 3% , cat ar plati in mod normal la un partaj clasic prin intermediul instantei de judecata. (vezi art.11, alin.1, litera a din OUG nr.80/2013, privind taxele judiciare de timbru care a intrat in vigoare la data de 29.06.2013).

Când sotii aflati în conflict, avand ca obiect partajul, au ajuns la o înţelegere, se poate redacta de catre mediator un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestia.

Înţelegerea părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice.

Înţelegerea părţilor poate fi afectată, în condiţiile legii, de termene şi condiţii.

În cazul în care partajul vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat instanţei de judecată, pentru ca aceasta, având la bază acordul de mediere, să verifice condiţiile de fond şi de formă emitand o hotărâre judecătorească, executorie ,după caz, cu respectarea procedurilor legale.

·Despagubirile in caz de divort:

Potrivit art.388 si art.390 din Noul Cod Civil , sotul din a carui vina exclusiva se desface casatoria trebuie sa plateasca daune, celuilalt sot .

In situatia in care sotii ajung la o intelegere privind cuantumul despagubirilor printr-un acord de mediere , acesta poate fi autentificat la notar devenind titlu executoriu pentru orice creanta certa , lichida si exigibila.
Pentru a te informa cum poti sa trimiti o invitatie la mediere si ce efecte juridice are un acord de mediere suna de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00 la :

0723.575.737

Sau lasa un mesaj pe adresa de e-mail: mediatorturcubogdan@gmail.com


Noi suntem aici pentru tine!


mediator