Drepturile partilor in procedura medierii:

Sa aleaga mediatorul;

Sa decida daca participa la procesul de mediere;

Sa fie informate gratuit cu privire la procedura medierii;

Sa fie informate in prealabil cu privire la onorariul mediatorului;

Sa isi defineasca propriile nevoi, probleme, solutii;

Sa participe la un proces de mediere corect;

Sa fie asistate de un avocat daca considera necesar;

Sa fie asistate de un mediator neutru si impartial;

Dreptul la confidentialitatea informatiilor divulgate mediatorului;

Sa renunte la procedura medierii in orice faza a acesteia ;

Sa decida asupra solutiilor si continutului acordului de mediere;