Onorariu

Potrivit art . 26, din legea nr.192/2006, privind medierea, cu modificarile ulterioare, mediatorul are dreptul la plata unui onorariu, stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

Partile inainte de a semna contractul de pregatirea medierii, respectiv contractul de mediere vor fi informate cu privire la onorariul mediatorului pentru a fi in cunostinta de cauza..


 

Activitatea de informare generala si consiliere a partilor cu privire la procedura de mediere si avantajele acesteia este gratuita.


Pregatirea medierii (deschidere dosar; instiintari; invitatii la mediere; telefoane; deplasari; taxe postale, indrumare, consultanta pe caz) - onorariul se negociaza cu partile in functie de timpul alocat si complexitatea cazului.  .


Onorariile percepute de biroul nostru pentru sedintele de mediere se negocieaza cu partile in functie de timpul alocat si complexitatea cazului.


Biroul nostru percepe un onorariu succes cuprins intre 1% si 10% din valoare totala a sumelor de bani tranzactionate in urma incheierii acordului de mediere indiferent de locatia aleasa de parti.


Biroul nostru este scutit de plata TVA.


Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la telefon : 0723.575.737