• Comments: 0
 • in Articole
 • Visits: 2326
 • Last Modified: 25 March 2014 10:36

Acordul de mediere injumatateste taxa judiciara de timbru, incepand cu data de 29.06.2013

Potrivit art.11, alin.1, litera a din OUG nr.80/2013, privind taxele judiciare de timbru care a intrat in vigoare la data de 29.06.2013, cererile prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor din acordul de mediere se taxeaza cu 20 lei;


In cazurile în care acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau alt drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la taxa de 20 lei se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat.


Prin urmare , raportat la art. 3. din OUG nr 80/2013 , taxele judiciare de timbru vor fi :


20 lei + [(până la valoarea de 500 lei =8%, dar nu mai puţin de 20 lei) - 50%];

20 lei+[( între 501 lei şi 5.000 lei = 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei) - 50%

20 lei+[( între 5.001 lei şi 25.000 lei = 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei)-50%]

20 lei+[(între 25.001 lei şi 50.000 lei =1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei)-50% ]

20 lei+[(între 50.001 lei şi 250.000 lei= 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei)-50%]

20 lei+[peste 250.000 lei = 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei]-50%.


Raportat la art. 4. alin (2) din oug 80/2013, taxa judiciară de timbru pentru consfintirea de catre instanta a acordului de mediere care are ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul minus 50% plus 20 lei

În cazul cererilor care au ca obiect servituţi taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii minus 50%, plus 20 lei


În cazul în care acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă de 20 lei se adaugă 50% din valoarea taxei calculate la art.5, alin 1 din OUG 80/2013 astfel:

·stabilirea bunurilor supuse împărţelii = 3% din valoarea acestora-50%+20 lei

·stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar = 50 lei pentru fiecare coproprietar-50%+20 lei; creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună - 3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită-50%+20 lei;

·cererea de raport =3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită-50%+20 lei;

·cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive = 3% din valoarea părţii de rezervă supusă reîntregirii prin reducţiunea liberalităţilor-50%+20 lei;

·cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia = 3% din valoarea masei partajabile-50%+20 lei;


Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile-50%+20 lei.


Sursa: OUG 80/2013, privind taxele judiciare de timbru


Autor: Mediator Jurist Turcu Silviu Bogdan


Copyright 2013 All rights reserved
Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Leave a reply

Name: Required Field.
Email Address: Required Field. Not visible
Website:
Captcha Code: Required Field.
Comment: Required Field.