Divorturi si conflicte de familie internationale

Prin dispute internationale de familie se intelege conflictul/litigiul aparut intre doi soti sau parinti de nationalitati diferite, dintre care cel putin unul are cetatenie romana.

Partile care nu au domiciliul sau resedinta in Romania pot fi reprezentate in mediere prin avocat in baza unei procuri notariale exprese sub sanctiunea nulitatii relative a acordului de mediere.

Biroul nostru de mediere poate facilita solutionarea de dispute internationale de familie dupa cum urmeaza:

  1. 1. Continuarea sau desfacerea casatoriei;
  2. 2. Numele de familie pe care partile il vor purta dupa divort;
  3. 3. Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti in urma divortului sau doar de catre unul dintre parinti daca acestia hotarasc in acest sens;
  4. 4. Stabilirea locuintei minorului dupa divort;
  5. 5. Modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parinti si fiecare dintre minori;
  6. 6. Contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatirea profesionala a minorului;
  7. 7. Partajul bunurilor comune.

EFECTELE ACORDULUI DE MEDIERE IN UNIUNEA EUROPEANA

Potrivit Regulamentului 2003/2201/ (CE) al Consiliului, privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, acordul de mediere incheiat in Romania devenit executoriu, potrivit Legii 192/2006, privind medierea cu modificarile ulterioare, are efecte juridice depline in oricare din statele Uniunii Europene cu exceptia Danemarcei.

EFECTELE ACORDULUI DE MEDIERE IN TARILE CARE NU SUNT MEMBRE U.E

Acordul de mediere semnat de parti in Romania va fi recunoscut in tari terte doar prin validarea acestuia de catre instantele de judecata competente din Romania.

Acordurile de mediere validate de instantele romane sub forma unor hotarari de expedient definitive sunt recunoscute in strainatate in baza acordurilor si tratatelor internationale ratificate de Romania, dupa cum urmeaza:

Conventia europeana asupra recunoasterii şi executarii hotararilor în materie de incredintare a copiilor şi de restabilire a incredintării copiilor adoptata la Luxembourg la 20 mai 1980, la care Romania a aderat prin Lege nr. 216/2003, se aplica Danemarcei,

Conventia se aplica cu Regatul Danemarcei, stat membru al UE, şi cu statele terte, nemembre ale UE, contractante la Conventia de la Luxembourg.Lista actualizata a statelor (terte-nemembre ale UE) parte la Conventia de la Luxembourg din 1980 se regaseste la:

Conventia privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea şi cooperarea cu privire la raspunderea parintească şi masurile privind protectia copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996, ratificata de Romania prin Legea nr. 361/2007.
Pentru a verifica lista statelor membre faceti click pe:

Convenţia de la Strasbourg din 15 mai 2003asupra relatiilor personale care privesc copiii, ratificata prin legea nr. 87/2007, vezi la:

CONVENTII BILATERALE

Conventiile/tratatele bilaterale în domeniul asistentei judiciare încheiate de Romania cu state terte, nemembre ale UE, care contin norme referitoare la recunoasterea şi executarea hotararilor judecatoresti, sunt cele încheiate cu următoarele state:

Albania, Algeria, R.P.Chineza, Coreea de Nord, Croatia (prin declaraţie de succesiune), Cuba, Egipt, Federatia Rusa (prin declaraţie de succesiune), Macedonia, Mongolia, Maroc, Moldova, Serbia (prin declaraţie de succesiune), Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne scrieti pe adresa de email: mediatorturcubogdan@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul (+4)0723.575.737.