Articole

OBLIGATIVITATEA PROCEDURII PREALABILE A MEDIERII


Medierea este o activitate de interes public.

Potrivit art. 2 din Legea 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile ulterioare, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei adresata de mediatorori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal de neprezentare, care se depune la dosarul instanţei.


Potrivit art.60 indice 1, coroborat cu art.64, alin.1 din legea 192/2006, privind medierea, cu modificarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2013, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, in urmatoarele cazuri:


-litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, (cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă; a acţiunilor referitoare la registrul comerţului; a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile contencioase din Codul Civil referitoare la ordonanta de plata sau la procedura cererilor cu valoare pana la 10.000 lei inclusiv .


-dreptul familiei (continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.)


-litigiile privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;


-protecţia consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;


-litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;


-în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;


Sursa: Legea 192/2006, privind medierea cu modificarile ulterioare.

Autor: Mediator Jurist Turcu Silviu-Bogdan

mediator

Inchiderea unui dosar penal aflat pe rolul instantei de judecata de camera preliminaraInchiderea unui dosar penal aflat

pe rolul instantei de judecata de camera preliminara


Intr-o zi s-a transmis un mail la Biroul de Mediator Turcu Silviu-Bogdan din Bucuresti de catre persoana Y in calitate de inculpat, care dorea sa ajunga la o intelegere cu partea vatamata si civila X pentru a nu suporta pedeapsa pentru infractiunea de lovire sau alte violente .

Inculpatul i-a spus mediatorului Turcu Silviu Bogdan, ca avea deja o intelegere cu partea vatamata si ca trebuie sa vina la birou sa semneze decat un acord de mediere si atat.

S-a stabilit termen a doua zi.

Partea vatamata si civila si inculpatul s-au prezentat impreuna cu sustinatorii partilor din proprie initiativa .

In momentul in care s-a pus problema daunelor materiale si morale si a cheltuielilor de spitalizare, partea vatamata si civila a zis ca nu mai semneaza nici un acord pentru ca nu s-a pus problema asa.

In speta dorea o suma mult mai mare decat discutase cu inculpatul prin mesaje.

Inculpatul a aratat motivat ca nu are de unde sa plateasca aceasta suma.

Mediatorul Turcu Silviu Bogdan, a fost luat pe nepregatite pentru ca a fost pus intr-o situatie delicata astfel incat sa nu se iste un scandal (partilor le tremura vocea, mainile, s-au ridicat in picioare, etc).

Decizia mediatorului a fost sa discute rapid cu fiecare parte separat in ordinea in care partile aleg.S-a discutat cu fiecare in parte de cate doua ori cu o atitudine neutra.

In nici un caz nu am impus o solutie ci am expus partilor strict necunoscutele de pe urma continuarii unui proces.

Partea vatamata si civila a continuat sa-si mentina pretentiile asumandu-si necunoscutele finalitatii unui proces penal.

Surpriza!

Cand am reunit partile in sedinta comuna pentru procesul verbal de esuare a medierii, partea vatamata si civila a acceptat despagubirile propuse de partea vatamata.

Partea vatamata de fapt dorea scuze sincere si cheltuielile de spitalizare.

Acordul de mediere a fost depus de mediator a doua zi la instanta si dosarul a fost solutionat prin impacarea partilor.

Cele mentionate mai sus se bazeaza pe un caz real. Numele partilor nu pot fi facute publice datorita respectarii confidentialitatii actului de mediere.

Text editat de

Mediator Turcu Silviu-Bogdan