• Comments: 0
 • in Articole
 • Visits: 5089
 • Last Modified: 25 March 2014 10:36

Divortul la mediator

Incepand cu 01.08.2013, potrivit art.60 indice 1, litera b din legea nr. 192/2006, privind medierea cu modificarile ulterioare, partile care doresc desfacerea casatoriei au obligatia sub sanctiunea anularii cererii de chemare in judecata sau a amenzii de pana la 1000 lei sa faca dovada in fata instantei ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii.

Oricare dintre soti poate sa adreseze o invitatie la mediere catre celalalt sot.

Termenul in vederea stabilirii informarii si acceptarii medierii este de maxim 15 zile, potrivit art.43, alin.1 din Legea 192/2006, privind medierea cu modificarile ulterioare.

Mediatorul are obligatia sa constate daca sotii mai pot sa continue castoria, iar in caz contar sa depuna toate diligentele ca partile sa ajunga la o intelegere privind desfacerea casatoriei, pastrarea numelui, custodia copiilor si impartirea bunurilor comune.

In situatia in care mediatorul prin tehnici specifice constata ca partile nu ar putea sa ajuga la o intelegere pe calea medierii, va elibera sotilor cate un exemplar dupa procesul verbal de informare cu privire la avantajele medierii.
Procesul verbal de informare eliberat de mediator se va depune de reclamant la dosarul instantei de judecata pe rolul careia se va introduce cererea de desfacere a casatoriei.

Daca dosarul de desfacere a castoriei se afla deja pe rolul instantei de judecata, mediatorul are obligatia legala sa depuna la instanta de judecata investita ,un exemplar dupa procesul verbal de informare a partilor cu privire la avantajele medierii sau la un eventual acord de mediere.

Daca sotii accepta semnarea contractului de mediere se stabileste o data de comun acord pentru inceperea sedintelor de mediere.
Contractul de mediere incheiat suspenda procesul aflat pe rolul instantei de judecata maxim 90 de zile.

Potrivit art.64 , din Legea 192/2006 privind medierea partile asistate de mediator vor putea discuta aspecte privitoare la:

- Continuarea casatoriei si pastrarea numelui sau revenirea la numele anterior;
- Partajul de bunuri comune;
- Planul parental ( exercitiul drepturilor parintesti; stabilirea domiciliului copiilor; contributia parintilor la intretinerea copiilor, etc). Planul parental trebuie sa nu contravina interesului superior al copilului.
- Orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

In situatia ajungerii la o intelegere cu privire la toate aspectele de mai sus sotii vor semna un acord de mediere.
Acordul de mediere are valoare de contract intre parti .

Intelegerea incheiata la mediator de catre soti cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de catre parti la instanta competenta sa pronunte divortul in vederea verificarii consimtamantului partilor.

Instanta se va pronunta in camera de consiliu, prin emiterea unei hotarari de expedient care va cuprinde prevederile acordului de mediere .

Hotararea instantei constituie titlu executoriu.

Potrivit art. 87, alin.5 indice 1,din Regulamentul instanelor de judecata, serviciul de registratură a judecatoriei competente primeşte şi înregistrează contractele de mediere şi respectiv acordurile de mediere şi ia măsuri pentru a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendării, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.

Potrivit art.100 din Regulamentul instantelor de judecata pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzei în care a intervenit un acord de mediere.

Potrivit art 914 din Noul Cod de Procedura Civila , instanta competenta sa pronunte divortul este :
- judecatoria din circumscriptia celei din urma locuinta comuna a sotilor;
- judecatoria din circumscriptia locuintei paratului, daca sotii nu au avut o locuinta comuna, sau daca nici unul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna;
- judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul , cand paratul nu are locuinta in tara si instrantele sunt competente international;
- cu acordul comun este competenta orice judecatorie din Romania, cand partile nu au locuinta in tara;
- Judecatoria sector 5 Bucuresti, cand partile nu au locuinta in tara si cand nu au cazut la un acord.

Concluzie:

"Avand in vedere ca se urmareste de catre Uniunea Europeana, Ministerul de Justitie si CSM degrevarea instantelor de judecata din Romania, iar legiuitorul prevede validarea de catre instanta a acordului de mediere in camera de consiliu, in mod normal un divort cu toate cereriile accesorii nu ar trebui sa dureze mai mult de 60 de zile in conditiile in care sunt indeplinite toate conditiile de fond si de forma, iar planul parental nu contravine interesului superior al copilului. Un raspuns clar ni-l va da practica judiciara neunitara din urmatoarea perioada .

Cert este ca divortul prin procedura medierii va economisi 75% din resursele financiare si de timp alocat comparativ cu un proces clasic de divort cu care am fost obisnuiti pana acum, avand ca obiect refuzul partilor de a ajunge la o intelegere.”Sfatul nostru: Apelati cu incredere la un mediator !

Autor: Consilier juridic mediator autorizat ,
Turcu Silviu- Bogdan

Copyright 2013-Toate drepturile rezervate

Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Leave a reply

Name: Required Field.
Email Address: Required Field. Not visible
Website:
Captcha Code: Required Field.
Comment: Required Field.